• vequ_sheep.jpg
  • vequ_akker.jpg

Verzekeringen voor de landbouw

Dagelijks steekt u uw hart en ziel in uw landbouwbedrijf, en daar mag u trots op zijn. Uw bedrijf ligt ook ons nauw aan het hart. Zeker Verzekerd heeft zich doorheen de jaren gespecialiseerd in verzekeringen voor de landbouw. Als trouwe partner aan uw zijde helpen wij uw agrarisch bedrijf optimaal te beschermen met verzekeringen en waarborgen afgestemd op uw sector. Meer nog, wij zorgen voor een uitstekende bescherming van uzelf, uw gezin en uw bedrijf.

Waarborgen voor landbouwbedrijf
  • Voor gebouwen (stallen, loodsen en de overige bedrijfsgebouwen)
  • Voor inhoud (dieren, materieel, voeders)
  • Voor bedrijfsstagnatie (bedrijfsschade en schade aan gewassen) inclusief de Brede Weersverzekering
  • voor tractoren en andere machines (aansprakelijkheid, rechtsbijstand, omnium en machinebreuk)