Groepsverzekering voor uw werknemers

Met een groepsverzekering helpt u uw medewerkers om extra pensioen op te bouwen. U als werkgever sluit dan een verzekeringscontract af voor (een deel) van uw personeel. U stort dan periodiek een spaarbedrag (premie) voor elk van uw aangesloten werknemers in de groepsverzekering. Sommige groepsverzekeringen voorzien dat uw werknemers ook een eigen bijdrage kunnen storten. Zo bouwen ze een ‘spaarpotje' op.

Mogelijke waarborgen groepsverzekering
  • Pensioenopbouw
  • Overlijden
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Premievrijstelling
  • Hospitalisatieverzekering