Verzekering voor zelfbouwers

Voor nieuwbouwprojecten kan u zichzelf en helpers indekken tegen risico’s tijdens de werken. U heeft hier twee opties: de ABR-verzekering (alle bouwplaatsrisico’s) en de globale polis van de bouwheer. De ABR-polis dekt verlies, vernieling of beschadiging aan het gebouw in opbouw en kan uitgebreid worden met een luik schade aan derden. De polis van de bouwheer dekt de bouwheer tegen het in gebreke blijven van een van de partners die instond voor het ontwerp of de bouw van de woning.

Wij adviseren u omtrent ABR-bouw
  • Premie wordt berekend op basis van volume nieuwbouw
  • Bij renovatie wordt gekeken naar volume en kostprijs bouwwerken
  • Verzekering dienst afgesloten te zijn voorafgaand aan de werken