Hospitalisatieverzekering voor het hele gezin

Levenslang zorg dragen voor uw gezondheid en die van uw gezin, daarbij helpt Zeker Verzekerd u graag via een hospitalisatieverzekering. Die vergoedt extra kosten die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald. Denk bij een ziekenhuisopname aan het supplement voor een privékamer, erelonen enz. Minimaliseer voor uzelf en uw naasten het kostenplaatje in binnen- en buitenland. Heeft u een hospitalisatieverzekering via uw werkgever? Wij onderzoeken of die volstaat, en kunnen zorgen voor een aanvullende verzekering.

Mogelijkheden hospitalisatieverzekering
  • Medische en paramedische kosten tijdens ziekenhuisopname
  • Voor- en nazorg
  • Dagopnames
  • Clausule bijstand België en buitenland